De beslissing om voor mechanische- dan wel natuurlijke ventilatie te kiezen wanneer het doel voorkoming van infectie door ziektekiemen is, zou moeten worden gebaseerd op de noden, de aanwezigheid van bronnen en de kosten van het systeem dat de beste controle hierop biedt.

In Groot-Brittanië bijvoorbeeld is de gezondheidsdienst van mening dat mechanische ventilatie zoveel mogelijk moet worden gebruikt ter preventie. Dit gebeurt bij isolatie van patiënten en op de operatiekamers. De gewone zalen hebben meestal alleen de beschikking over natuurlijke ventilatie.

Mechanische ventilatie

Mechanische ventilatie is duur qua installeren en onderhoud in de geïsoleerde kamers. Het wekt vaak ook niet de benodigde stroomsnelheid op en faalt in het vasthouden van negatieve druk. Dit komt meestal doordat de systemen niet uitgebalanceerd zijn, door turbulente luchtstroom patronen en onvolkomenheden in het automatische controlesysteem.

Daar kan nog bij komen dat een aantal problemen die voorkomen bij het gebruik van mechanische ventilatie te wijten zijn een gebrek van samenwerking tussen het medische en het technische personeel, wat ook kan voorvallen bij natuurlijke ventilatie.

Wanneer er bij een gebouw bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd, dan kan dit een nadelig effect hebben op de apparatuur. Als er onvoldoende toezicht op is dan komt er vervuiling binnen.

Vaak ook zijn hoog ontwikkelde en prijzige installaties niet voldoende geïntegreerd in het ontwerp van het gebouw, om nog maar te zwijgen over het ontbreken van het benodigde onderhoud.

Verkeerd gebruik

De medische staf is hier meestal niet goed op de hoogte wat betreft de stand van zaken ten aanzien van de uitvoer van ventilatiesystemen op de operatiekamers. Zelfs het doel ervan is vaak onbekend, waardoor de bedoelde functionaliteit van de systemen wordt gereduceerd. Op die manier ontstaan vaak problemen en wordt het risico onnodig verhoogd.

Andere problemen die kunnen optreden bij mechanische ventilatie omvatten het verlies van negatieve druk in geïsoleerde kamers vanwege het openzetten van deuren en verstopte filters. Dit kan ook gebeuren bij natuurlijke ventilatie.

Het gebruik van buitenlucht door natuurlijke ventilatie, gecombineerd met natuurlijke koelingstechnieken en daglicht zijn essentieel gebleken elementen in de architectuur sinds mensenheugenis. Dit heeft geduurd tot aan de eerste helft van de vorige eeuw.

Klassieke architectuur met H, L, T of U-vormige vloeren werden toegepast, tezamen met een open binnenplaats en maximale afmetingen van de ramen om op die manier de natuurlijke ventilatie en het daglicht zo optimaal als mogelijk te gebruiken.

Dit systeem is vandaag de dag over het algemeen vervangen door mechanische ventilatie systemen. Eerst leken mechanische warmtesystemen, ventilatie en airconditioning in staat om alle problemen op te lossen. Bij nader inzicht bleek dit echter niet geheel het geval.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *